Gizlilik Politikası

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının veİletişim İzninin Amacı

"www.cilekmenu.com" (bu"Site") Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikasıbu Site için geçerlidir . Bu Site'yi terk ederken, ziyaret ettiğiniz siteyeilişkin gizlilik politikasını lütfen okuyunuz. Bu Gizlilik Politikası'nı kabuletmiyorsanız, lütfen bu Site'yi kullanmayınız.Bu Site'ye girerek ve kullanarak,bu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul ediyorsunuz. 

Kişisel Bilgi

Sorularınıza yanıtverebilmek, isteklerinizi yerine getirmek için, isminiz, adresiniz, e-postaadresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri istememiz gerekebilir. Bubilgiyi, isteklerinize yanıt vermek, sizinle posta, e-posta ya da telefonyoluyla yeni ürünlerimiz, hizmetleriniz ve promosyonlarımız hakkında bilgivermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabiliriz. Herhangi bir ürünsiparişinde ya da hizmet istediğinde bulunursanız ya da bu siteye içeriksunarsanız, siparişinizi ve/ya da isteğinizi işlememiz ya da yerinegetirebilmemiz için gerekli ek bilgiler için sizinle temas kurmamızgerekebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat gerektirmedikçe, siparişinizi işlemekoymamız, isteklerinizi yerine getirmemiz için gerekli olması dışında, izninizolmadan bu bilgiyi hiçbir üçüncü şahsa vermeyeceğiz. Ayrıca, Çilek Menü tarafınızdanverilen bilgiyi, burada belirtilen amaçlarla Bertuğ Bilişim Teknolojileri'ninbağlı kuruluşları arasında alıp verme hakkını da kabul ediyorsunuz.

Bize sunduğunuzukişisel bilgiye ek olarak, bu Site, internet protokol adresiniz,bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, trafik biçimleri ya daherhangi ilgili web sitelerinin adresi gibi belirli teknik bilgiyi toplamamızaimkan veren teknolojileri kullanabilir.

Güvenlik

Kişisel bilgileri,ister şahsen ister telefonla isterse internet üzerinden olsun, verirken herzaman risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli,"kurcalama" ya da "hacker-korumalı" olmadığını, BertuğBilişim Teknolojileri'nin kişisel bilginize yetkisiz erişim, hatalı kullanım yada yanlışlığına ilişkin riskleri önlemek ve asgariye indirmek için gereklitedbirleri almaya çaba sarf ettiğini not ediniz. Örneğin, kredi kartı bilgilerigibi hassas verileri aktarırken şifreleme teknolojisi kullanıyoruz.

18 yaşından küçükler

Bir velinin ya dayasal bakıcının izni olmadan 18 yaşın altındaki şahıslar Çilek Menü'yebilgi sunamaz. 18 yaşın altındaki kişiler yürürlükteki kanun izin vermedikçe,bahsedilen türde bir izin olmadan bu Site'de satın alma yapamazlar ya da diğeryasal eylemlerde bulunamazlar.

Değişiklikler

Dilediğimiz zaman yada bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikası'nı değiştirebilir, bu Siteye yada bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabiliriz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişiselverilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıpkullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz sözkonusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumunkişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmekamacıyla, cilekmenu.com web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki"Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik,güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. 6698 Sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklarsaklıdır.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çilek Menü bazı genel bilgileriotomatik olarak toplar. Genel bilgiler ziyaretçinin kişisel bilgilerinigöstermez. Bu bilgiler genellikle bilgisayara atanan IP adresi, ziyaret sayısıve sıklığı ve ziyaret edilen Bertuğ Bilişim Teknolojileri siteleri gibibilgileri içerir. Bertuğ Bilişim Teknolojileri bu bilgileri müşteri hizmetlerive web sitesi ihtiyaçları için kullanır. Bunları 'cookie' gibi bazıuygulamaları kullanarak yapar. Bertuğ Bilişim Teknolojileri bu şekilde edindiğibilgileri kişisel bilgilerle birleştirmez. Web tarayıcınızı cookie alındığındasizi uyarması için ayarlayabilir ve isterseniz bu uygulamayı reddedebilirsiniz.Ancak bazı cookieleri reddetmeniz Bertuğ Bilişim Teknolojileri web sitelerinidüzgün kullanamamanıza neden olabilir. 

 

Bertuğ BilişimTeknolojileri bu bilgileri yalnızca kendi kullanımı için toplar. Toplananbilgiler hiçbir şekilde Bertuğ Bilişim Teknolojileri dışına çıkmaz. 

 

 

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Bertuğ BilişimTeknolojileri, cilekmenu.com ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişiselverilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz veBertuğ Bilişim Teknolojileri ’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifaetmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzerive fakat bununla sınırlı olmamak üzere Bertuğ Bilişim Teknolojileri 'ninyasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğudurumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum vekuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerinkorunması Bertuğ Bilişim Teknolojileri  için önemli bir konudur. BertuğBilişim Teknolojileri , kişisel verilere yetkisiz erişim veya bubilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imhaedilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Bertuğ BilişimTeknolojileri  kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve GüvenliSoket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisistandartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobilsitesi aracılığıyla "cilekmenu.com”’a kişisel verilerinizi gönderirken, buveriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Bertuğ BilişimTeknolojileri , kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanmasıve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekliözeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bertuğ Bilişim Teknolojileri ’ingerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sistemeyapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncükişilerin eline geçmesi durumunda, Bertuğ Bilişim Teknolojileri bu durumuderhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekliönlemleri alır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyetikanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası veİletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli MerkezMahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik/KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimlepaylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınızaçeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon,reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronikiletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması vediğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına,işlenmesine, kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

Çerezler

Ziyaretiniz sırasında en iyi performansı sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için bize web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlaması açısından çerezler kullanıyoruz. Browser ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Kabul etmek