Satış Politikası

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi


Bu sözleşme 20.08.2021 tarihinde güncellenmiştir.www.cilekmenu.com Kısaca “Cilekmenu” ve “cilekmenu.com” ve“Firmamız” olarak anılır.
Müşteri ve Kullanıcı tanımları, Cilekmenu ve Cilekmenu.comweb sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.
Kullanıcıların kendisine www.Cilekmenu.com adlı web sitesi("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan,alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve altmaddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesapoluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan veürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederekilerleyebilmektedir.


Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterininonayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıcasitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterininsorumluluğundadır.


İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hakve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsigeçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talepedilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.


SORUMLULUKLAR
1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tümsayfalar, otomasyon sistemleri ve Cilekmenu paketleri Cilekmenu.com'un malıdırve onun tarafından işletilir. Cilekmenu.com, fiyatlar ve sunulan ürün vehizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklıtutar.


1.2 Cilekmenu.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknikarızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


1.3 Müşteri, Cilekmenu ürünlerinin kullanımında, tersinemühendislik (Reverse Code Engineering) yapmayacağını ya da bunların kaynakkodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerdebulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespitihalinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuzsualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul vebeyan eder.


1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesiyasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesapbilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.


1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül,istek ve düzenlemeler için Cilekmenu.com'un belirleyeceği ücreti ayrıcaödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ekmodül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri,yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ekmodül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böyleliklemüşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka birmüşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etmehakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent,logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarısite işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal veuluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veyabu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet haklarıkonusunda hiçbir hak vermez.


2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz,yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğerbir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görseltasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları GenelMüdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece websitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışıgerçekleştirilmektedir.


BİLGİ GİZLİLİĞİ
3.1 Cilekmenu.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiğikişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişiadı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibiKullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.


3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesindebu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerigereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlardaaçıklanabilecektir.


KAYIT VE GÜVENLİK
4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerinivermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcıbilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.


4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesapgüvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından vegüvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Cilekmenu.comsorumlu tutulamaz.


İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG/SUNUCU HİZMETLERİ)
5.1 İçerik barındırma, diğer adı ile web hosting/web sunucusuhizmeti; temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Cilekmenusunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir.


5.2 MÜŞTERİ bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart vekoşullara uymayı kabul etmiş sayılır. İş bu Sözleşme’nin şartları vekoşullarına bağlı, Cilekmenu'nun hizmet süresi boyunca, olabilecek makul hertürlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir.


5.3 MÜŞTERİ, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki bazıdurumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabuletmektedir:


-Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ilesair beşeri afetler),
-Donanım arızaları,
-Periyodik Bakım prosedürleri veya veri merkezinin zamanzaman üstlendiği onarımlar,
-Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydanagelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğuveya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Cilekmenu'nun kontrolü dışındakiveya Cilekmenu tarafından öngörülemeyen nedenler.


5.4 MÜŞTERİ, Cilekmenu'nün vermiş olduğu web hosting/sunucuhizmetinde sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili yüzde yüz kontrolünün olmadığınıve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.


5.5 Cilekmenu, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğininsağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.


5.6 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri satınalmakla veya bir müşteri hesabı oluşturmakla; elektronik posta haberleşmesinde,web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına,kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak veadaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının,ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumluolduğunu kabul ve taahhüt eder.


5.7 MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen yasak materyaller üzerine webyayını yapmayacağını ve faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksihalde, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde paraiadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.


Yasak materyaller;


Topsite’lar
IRC script’leri, bot’ları
Proxy script’leri/anonimleştiriciler
Korsan yazılım/warez
Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypicbenzeri)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/LindenBorsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücretkarşılığında dağıtılamaz
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışıizne bağlı madde satışı
Piyasayı belirleyen bankların programları
Çekiliş/kumar siteleri
MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link verenforumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’dasayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA,WWE, WWF vs.) her tür yayını
Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
IRCD (irc server’ları)
IRC script’leri/bot’ları
Korsan Yazılım/Warez
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/spam script’leri
Escrow hesabı
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/LindenBorsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışıizne bağlı madde satışı
Çekiliş/kumar siteleri
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link verenforumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’dasayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA,WWE, WWF vs.) her tür yayını
Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
5.8 Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen,yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılmasıkesinlikle yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptaledileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.


5.9 Cilekmenu servislerinin, kamu tarafından kabul görmüşgenel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek içinkullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklereaykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veyasonlandırılabilir. Müşteri bunun bilincindedir.


5.10 Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programlarıngüvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasınıtemin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.


5.11 İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtlarıdahil Cilekmenu hizmetleri, sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. Cilekmenusistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelerekullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişimekarşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği veişlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilenamaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir vekullanılabilir. Cilekmenu sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindekiizlemeye muvafakat teşkil eder.


5.12 Üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya dasistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolüaltında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişideno yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. Cilekmenu dilerse üçüncü kişiyeait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğununkanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasınızorunlu tutabilir.


5.13 Cilekmenu, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli birşekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesindebulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar veziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen müşteri şifresinin ve hesapbilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.


5.14 MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak hesabıaltından yapılan veya site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen,bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web siteiçeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumluolduğunu kabul etmektedir.


5.15 MÜŞTERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR;


Web sitelerinin ve veri tabanlarının bağımsız arşiv, yedekkopyalarını temin etmek, istemek, saklamak ve korumak. Web barındırmasistemleri, istenmeyen veya ön görülemeyen bazı durumlarda işlevselliğiniyitirebilir, zarar görebilir veya veri kaydı yaşatabilir. Cilekmenu her nekadar yedekleme konusunda güçlü ve köklü tedbirler almış olsa da, Aksi durumda,yaşanacak zarar ve ziyandan Cilekmenu sorumlu değildir. Müşteri bunu kabul,taahhüt ve beyan eder.
Web sitelerinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak vehesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
Web sitelerinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesiniönlemek.
5.16 MÜŞTERİ, web hosting hizmetleri ile ilgili kullanımücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ilepeşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda tekrartalep edilir.
DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR
6.1 MÜŞTERİ, Cilekmenu'nun ve diğer müşterilerinin, ayrıcatüm Cilekmenu ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zararverecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespitihalinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiziptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdankaynaklı Cilekmenu ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin vetemin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.


6.2 MÜŞTERİ, Cilekmenu'nun hizmetlerinin kullanılmasındandoğacak her tür hak talebine karşı, Cilekmenu'nun gördüğü tüm zarar ve ziyanıtazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.


6.3 Talep eden her kim olursa olsun Cilekmenu'nun hizmetvermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlarile Cilekmenu yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yöndeetkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri'nin ürün/hizmetlerinin kalankullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle,tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ,bunu kabul ve beyan eder.


6.4 Cilekmenu, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyiseçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan Cilekmenu'ye ait bankahesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmışhesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Cilekmenu, hizmet aktivasyonunu yaparve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.


6.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiştarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresinimüteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemdenkalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ, bunu kabulve beyan eder.


TEKNİK DESTEK
7.1 Cilekmenu, Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihindenitibaren 1 ay süre ile, ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlarkarşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder.İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşansorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürününCilekmenu tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sistemekurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.


7.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, Cilekmenu'denalmış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımıtemin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temeldüzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazıürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal eközellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda Cilekmenu'nun ek olarakbeyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.


7.2 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin"standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücretimukabilinde destek hizmeti alacağını, Cilekmenu'nun bu gibi durumlarda işyoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destekhizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.


7.3 Müşteri, tüm destek taleplerini Cilekmenu.com web sitesiüzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunundışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.


7.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, işyoğunluğuna bağlı olarak 48 saat içerisinde Cilekmenu tarafındanyanıtlanacaktır.


MÜCBİR SEBEP
8.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın,patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlikilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları,elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep”olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifaedilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ınişbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
9.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamengeçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devameder.


SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
10.1 Cilekmenu.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri vehizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir.Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır.Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri dekabul etmiş sayılır.


TEBLİGAT
11.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tümbildirimler, Cilekmenu.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelikformunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üyeolurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesidurumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde buadrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


DELİL SÖZLEŞMESİ
12.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler içinçıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleriile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itirazetmeyeceğini kabul eder.


İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI
13.1 Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;
Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15.Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronikortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler." belirtildiği üzere Müşteri, sözkonusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veyacayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılımüzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayanherhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektirendüzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun vekusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisiiçin uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgiistemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.


13.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;
Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzatkendisinin beyan ettiği alan adına (domain adresi) lisanslanmaktadır.Lisanslama işleminden sonra, hiçbir koşulda tekrar alan adı (domain adresi)değiştirilemez. Müşteri bunu önceden kabul ve taahhüt eder.


13.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;
Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını hiçbir koşulda birbaşkasına devir/transfer edemez, bir başkasına satamaz. Müşteri, bunu öncedenkabul ve taahhüt eder.


13.4 Kiralanan Yazılım Ürünleri;
Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarakkiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisanstransferi/devri yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.


13.5 Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdankaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinincayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.


Her türlü web sunucusu (fiziksel sunucu, sanal sunucu)hizmetleri.
Alan adı tescil hizmetleri.
Uluslararası sms gönderim hizmetleri.
Türkiye sms gönderim hizmetleri. (Alıcısına ulaştırılmayansmsler kredi hakkı olarak otomatik iade edilir.)
Diğer yerel ve uluslararası ürün/hizmet lisansları.
13.6 Ödemelerin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ileyapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırıbiçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talepedebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesindenitibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
14.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasındandoğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Firmamızın mevcut lcasyonun bulunduğuadres Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çerezler

Ziyaretiniz sırasında en iyi performansı sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için bize web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlaması açısından çerezler kullanıyoruz. Browser ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Kabul etmek